Polityka prywatnościPoniżej znajdziesz skróconą informację o tym, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności, poniżej tego tekstu.
Opracowywaniem danych na tej stronie internetowej zajmuje się operator witryny. Jego dane kontaktowe znajdują się w stopce redakcyjnej (Impressum).


Twoje dane po części udostępniasz nam sam. Chodzi tu głównie o informacje, jakie podajesz np. w formularzu kontaktowym.
Pozostałe dane pobierane są automatycznie przez systemy IT podczas przeglądania strony. Są to przede wszystkim dane techniczne, jak np. przeglądarka internetowa, system operacyjny, data i godzina otwarcia strony. Przetwarzanie tych danych odbywa się automatycznie w momencie otwarcia naszej strony internetowej.


Część danych zostaje pobrana w celu optymalizacji obsługi strony. Inne dane służą analizie profilu użytkowników strony.


W każdej chwili masz prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Przysługuje Ci również prawo żądania sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych, możesz skontaktować się z nami pod adresem podanym w Impressum. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.


Podczas przeglądania naszej witryny Twoje zachowanie zostaje poddane ocenie statystycznej. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookies i tak zwanych programów analitycznych. Analiza ta jest z reguły przeprowadzana anonimowo i nie daje możliwości śledzenia użytkownika. Analizie tej można się sprzeciwić lub jej zapobiec, nie używając niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w poniższej Polityce Prywatności.
Analizie tej można się sprzeciwić. W jaki sposób to zrobić, zostaniesz poinformowany w poniższej Polityce Prywatności.
Operatorzy tej strony bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą polityką prywatności danych traktowane są jako poufne.
Podczas przeglądania tej witryny przetwarzane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, przy pomocy których można Cię osobiście zidentyfikować. Przedstawiona Polityka Prywatności wyjaśnia, jakie dane są gromadzone i w jakich celach są one przetwarzane, a także, jak się to odbywa i do czego służy.
Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas przesyłania poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.


Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na niniejszej witrynie jest:
Gubener Plastinate GmbH
Rurik von Hagens
Im Bosseldorn 17
D- 69126 Heidelberg

Telefon: +496221 / 33 11 10
E-Mail: info@plastinarium.de
Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o przeznaczeniu i narzędziach użytych do przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów E-Mail itp.).


Wiele operacji przetwarzania danych osobowych jest możliwych jedynie za wyraźną zgodą użytkownika. Zgoda ta może zostać w każdej chwili wycofana. W tym celu wystarczy nieformalny E-Mail do nas. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed odwołaniem.


W przypadku naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych, poszkodowanemu przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Organem właściwym do wniesienia skargi jest w Niemczech Landesdatenschutzbeauftragte kraju związkowego, w którym mieści się siedziba naszej firmy. Lista tych urzędników oraz ich dane kontaktowe dostępne są pod poniższym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_linksnode.html.


Osoba, której dotyczą przetwarzane automatycznie dane, ma prawo żądania przekazania swoich danych innemu administratorowi. Przekazanie danych odbywa się w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, o ile jest to technicznie możliwe.


Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony, ta strona korzysta z szyfrowania SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http: //” na „https: //” oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki.
Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.


W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik ma prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu ich przetwarzania, a w razie potrzeby także prawo do ich poprawiania, blokowania lub usuwania. W razie dalszych pytań, użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej (Impressum).


Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu naszych danych kontaktowych, opublikowanych w ramach obowiązku informacji prawnej, do wysyłania niezamówionych reklam i materiałów informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niechcianych informacji reklamowych, tzw. spamu.
Nasza firma zleciła obowiązki dotyczące ochrony danych osobowych inspektorowi ochrony danych.
Ralf Kunow
An der Dünung 48
23968 Wismar
Telefon:
+49341-662033-0
E-Mail: datenschutzbeauftragter@examcert.de
Strony internetowe wykorzystują często tzw. ciasteczka. Pliki te nie czynią w urządzeniu użytkownika żadnych szkód i nie zawierają żadnych wirusów. Służą one optymalizacji oferty serwisów internetowych, jak również zwiększeniu bezpieczeństwa w sieci. Są małymi fragmentami tekstu zapisywanymi w pamięci urządzenia końcowego użytkownika i wykorzystywanymi przez przeglądarkę.

Większość stosowanych przez nas plików cookie to tzw. cookie sesyjne. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej witryny internetowej. Inne pliki cookie pozostają zapisane w urządzeniu, aż do czasu ich ręcznego usunięcia. Umożliwiają one rozpoznanie przeglądarki przy ponownej wizycie na naszej stronie.

Przeglądarkę można skonfigurować tak, aby użytkownik był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie, a także włączyć automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Całkowite wyłączenie plików cookie, może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

Pliki cookie, które są wymagane do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, których użytkownik potrzebuje (np. funkcja koszyka), są przechowywane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli zapisywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie służące do analizy zachowania podczas surfowania), zostaną one oddzielnie omówione w niniejszej polityce prywatności.


Dostawca tych stron pobiera i zapisuje automatycznie informacje zawarte w tzw. plikach server-log, które przeglądarka przekazuje nam automatycznie. Są to następujące informacje:

  • typ i wersja przeglądarki
  • stosowany system operacyjny
  • Adres URL strony referencyjnej
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Godzina wysłania zapytania do serwera
  • Adres IP

Te dane nie będą łączone z innymi źródłami danych.
Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub działań przedumownych.Jeśli prześlesz nam zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek dalszych pytań. Nie udostępniamy tych danych dalej, bez Twojej zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym odbywa się zatem wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz cofnąć tę zgodę. Wystarczy nieformalny e-mail do nas. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych przeprowadzonych przed odwołaniem.

Dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym, pozostaną u nas do czasu, aż poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. po przetworzeniu Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania danych - pozostają nienaruszone.
Aby móc ocenić tę stronę statystycznie, korzystamy z programu AWStats. Program nie wykorzystuje do oceny plików cookies. Analiza statystyczna odbywa się za pośrednictwem plików dziennika, które również zawierają adresy IP. Z reguły dane te nie mogą być przypisane do konkretnych osób. Te dane nie będą łączone z innymi źródłami danych. W przeciwieństwie do innych programów statystycznych, żadne dane nie są przesyłane do zewnętrznego serwera z AWStats. Program jest instalowany na własnym pakiecie hostingowym. W ten sposób unika się przesyłania danych poza granicę Niemiec.

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek YouTube obsługiwanych przez Google. Operatorem serwisu jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Jeśli odwiedzisz jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany, które z naszych stron odwiedziłeś.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, umożliwiasz YouTube przypisanie swojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

YouTube jest używany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.


Niniejsza witryna wykorzystuje tzw. Web Fonts, czcionki internetowe Google. Po otwarciu naszej witryny Twoja przeglądarka ładuje do pamięci podręcznej czcionki niezbędne do prawidłowego wyświetlania strony.

W tym celu Twoja przeglądarka musi nawiązać połączenie z serwerem Google. Poprzez to połączenie Google otrzymuje informację, że z Twojego adresu IP została otwarta nasza witryna. Czcionki internetowe Google są używane w celu jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, Twój komputer użyje czcionki standardowej.

Więcej informacji na temat czcionek internetowych znajdziesz pod tym linkiem:
https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google:
https://www.google.com/policies/privacy/.


Ta strona korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Do korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie Twojego adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online i ułatwienie odnalezienia wskazanych przez nas miejsc. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika znajdziesz w polityce prywatności Google:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.