Impressum


Rurik von Hagens
Gubener Plastinate GmbH
Im Bosseldorn 17
69126 Heidelberg


Telefon: +496221 / 33 11 10
Telefax: +496221 / 33 11 24
E-Mail: info@plastinarium.de


Wpis w Rejestr Handlowy
Sądu Rejestrowego w Mannheim
Numer Rej. HRB 700536


Numer identyfikacji podatkowej wg § 27 Ustawy o podatku obrotowym:
DE 814 712 049


Komisja Europejska oddaje do dyspozycji platformę internetową do rozstrzygania sporów: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Nasz adres E-Mail znajdą Państwo powyżej w stopce redakcyjnej (Impressum).
Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do udziału w postępowaniu przed komisją arbitrażową konsumentów.


Odpowiedzialność za zawartość witryny Na podstawie § 7 Ust. 1 ustawy telekomunikacyjnej (Telemediengesetz), jako dostawca usług odpowiadamy za zawartość naszej strony zgodnie z ogólnymi przepisami. Zgodnie z §§ 8 – 10 TMG nie jesteśmy jednak zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnym prawem pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest możliwa dopiero od momentu, w którym dowiemy się o konkretnym naruszeniu prawa. W takim wypadku nieodpowiednie treści zostaną natychmiast usunięte.


Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron osób trzecich, na których zawartość nie mamy żadnego wpływu i nie ponosimy za nią żadnej odpowiedzialności. Za zawartość powiązanych linków do stron osób trzecich odpowiedzialny jest ich każdorazowy wydawca lub operator. Podczas edycji strony powiązane linki zostały sprawdzone pod względem nieodpowiednich treści i nie stwierdzono żadnych naruszeń prawa. Jednak stała kontrola treści stron, do których prowadzą linki, nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Jeśli dowiemy się o naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie linki.


Treści i zawartość tych stron podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie niezgodne z prawem autorskim wymaga pisemnej zgody odpowiedniego autora lub twórcy. Pliki do pobrania i kopie tej witryny są dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.
O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich są jako takie oznaczone. Jeśli mimo wszystko odkryjesz naruszenie praw autorskich, prosimy o niezwłoczną informację. W takim przypadku natychmiast usuniemy takie treści.