the-plastination-technique-05

Wystawa

Celem dwojga lekarzy i twórców wystawy Dr. Angeliny Whalley i Dr. Gunthera von Hagens jest szerzenie w przystępny sposób prewencyjnej świadomości zdrowotnej. Poprzez popularnonaukowe i bliskie praktyce wystawy chcą oni przybliżyć szerokiej publiczności budowę i funkcje ludzkiego ciała, jak też pokazać skutki niezdrowego trybu życia.

 • Wzmocnić poczucie własnego zdrowia
 • Motywować do bardziej świadomego obchodzenia się ze swym ciałem
 • Pokazać możliwości i ograniczenia ludzkiego ciała
 • Zachęcić do rozważań nad znaczeniem człowieka
the-plastination-technique-05

BEZPRECEDENSOWY SUKCES

Wystawa BODY WORLDS ze swoimi ponad 50 milionami zwiedzających zalicza się do najbardziej popularnych wystaw na świecie. Podróżuje po świecie już od 1995 roku i gościła w ponad 140 miastach Europy, Afryki, Ameryki i Azji.

TWÓRCY
Kuratorka Dr. Angelina Whalley i plastynator Dr. Gunther von Hagens dokonują poprzez wystawę BODY WORLDS obszernego zapobiegawczego uświadomienia zdrowotnego. Przełomowe odkrycie plastynacji przez Gunthera von Hagens, jak również współdziałanie różnorodnych pasji obu naukowców, zaowocowało utworzeniem jedynej w swym rodzaju wystawy, która każdego zwiedzającego zaprasza do rozważań i głębszego poznania swojego ciała.

the-plastination-technique-05

CO POKAZUJE WYSTAWA??

Każda wystawa BODY WORLDS pokazuje około 160 do 200 prawdziwych ludzkich preparatów, w tym wiele imponujących plastynatów całego ciała, jak też pojedyncze narządy, układy naczyń krwionośnych i przejrzyste, podłużne i poprzeczne, przekroje ciała. Preparaty te umożliwiają obszerny wgląd w anatomię i fizjologię ludzkiego organizmu. Funkcje narządów, ale i ich najczęstsze schorzenia pokazane są w łatwo przystępny sposób w bezpośrednich zestawieniach zdrowych i chorych organów, a także np. endoprotez stawów kolanowych i biodrowych. Ukazują one długofalowe skutki nałogów i niezdrowego trybu życia. I tak np. zdrowe płuca pokazane są w zestawieniu z płucami palacza, gdzie widoczne są następstwa używania tytoniu.

Preparaty całych ciał uwiecznionych w plastycznych pozach ukazują nam, jak ciasno w naszym ciele umiejscowione są mięśnie, nerwy i narządy, i jak precyzyjne jest współdziałanie tych wszystkich systemów i struktur naszego organizmu.

the-plastination-technique-05

REAKCJE ZWIEDZAJĄCYCH

Niezależne ankiety prowadzone wśród zwiedzających na wielu wystawach ukazują pozytywe oddziaływanie:

 • 87% zwiedzających przyznało, że pogłębiło swą wiedzę o ludzkim ciele
 • 56% wystawa skłoniła do rozważań na temat życia i śmierci
 • 79% odczuło głęboki szacunek dla fenomenu naszego ciała
 • 68% zostało zdopingowanych do zdrowszego trybu życia
 • 47% przyznało, że po wystawie bardziej niż przedtem cenią swoje ciało

Osobiste skutki dla zwiedzających:

 • 68% chciało w przyszłości bardziej zadbać o swoje zdrowie fizyczne
 • 23% przyznało, że po wystawie bardziej niż przedtem gotowi są zostać dawcą organów
 • 22% mogłoby sobie wyobrazić oddanie swego ciała dla plastynacji
 • 32% przyznało też, że bardziej niż przedtem gotowi są zezwolić na sekcję swych zwłok w celu ustalenia przyczyny zgonu
 • 74% potrzebuje więcej czasu na rozważenie przeżyć i doświadczeń wyniesionych z wystawy

Nawet pół roku po zamknięciu wystawy we Wiedniu, w 1998 roku, ankietowani przyznali, że kontynuują swoje postanowienia zdrowotne:

 • 9% ograniczyło palenie papierosów i spożycie alkoholu
 • 33% zaczęło się zdrowiej odżywiać
 • 25% zaczęło uprawiać więcej sportu
 • 14% zaczęło żyć bardziej świadomie swojego ciała

Badania na ankietowanych opracował Prof. Dr. Ernst-D. Lantermann z Instytutu Psychologii Uniwersytetu w Kassel.